Nieuws

Velden in Brabant (en in Rijkevoort-De Walsert) kleuren geelbruin: Bijvriendelijk.

Land van Cuijk - 1 mei 2019

We zagen vanmiddag in De Walsert een fors perceel, volledig met glyfosaat kapotgemaakt, tweezijdig was een stook gefreesd om blijkbaar weidebloemen of kruiden in te zaaien. De insecten die daar nectar gaan zoeken gaan zeker dood en/of krijgen geen nakomelingen. Daar kun je gif op innemen.

Intrekken van lege vergunningen.

Mill en Sint Hubert - 19 maart 2019

Al decennia wordt er gesproken over het intrekken van lege vergunningen van de veehouderij. In deze tijd van aantasting van de leefomgeving van mensen en belasting van de natuur, moet dat doorgezet worden. We doen hierbij een concreet verzoek aan de gemeente Mill en Sint Hubert.

Nieuwsuur: bollen- en lelieteelt is gifteelt.

LvC - 6 maart 2019

Nieuwsuur rapporteerde over gifgebruik in de bollen- en lelieteelt.

MLvC heeft in zijn zienswijze op het Bestemmingsplan buitengebied Boxmeer hier een apart punt (3) aan gewijd.

Zie ook: Info, Zomer 2015, pag 28.

Het platteland verandert sneller dan de stad, ook het Land van Cuijk.

Land van Cuijk - 19 februari 2019

Schaalvergroting, bevolkingssamenstelling, leegstand, verrommeling, botsende natuurbelangen, de wateropgave, een tanende biodiversiteit en oprukkende verstedelijking.

Ruimtevolk bracht het in beeld. Verplichte kost voor elke LvC-bestuurder en -belangenbehartiger.

Twitter
Laden..
Flyer
Flyer
Acties

Bekijk onze acties!

Bekijken >
Achtergronden

Bekijk onze achtergronden!

Bekijken >
Leskisten

Al meer dan 35 projecten zijn er beschikbaar. In de lesprojectenmap worden de verschillende projecten nader belicht. Men kan de leskisten reserveren via deze website (”Reserveer leskist”). Er is een mogelijkheid om te zien welke leskisten in welke periode zijn uitgeleend (”Overzicht uitgeleende leskisten”).

Reserveren >